Ver. obstarávanie - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ver. obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obecný úrad Oľšavka, č.53, 090 22 Bukovce , +421 54 7493241, www.obecolsavka.sk,  e-mail:ouolsavka@gmail.com
IČO: 00 330 876, Prima banka,  Č.ú 3653040003/5600

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky