Uradu - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Uradu

Obec > Historia

Budova Obecného úradu v Oľšavke bola svojpomocne za pomoci občanov obce vybudovaná v roku 1963. V budove sa nachádza kancelária starostu obce /zasadačka/, sála , potraviny a hostinec.

Miestny národný výbor /MNV/ vznikol  6.12.1944 a prvým predsedom MNV bol p. Ján Bružina. Prvým starostom obce bol p. Jozef Andrejko / od roku 1990/. Druhým starostom bol p. Ing. Ján Zápotocký. Tretím starostom v roku  1998- 2006 bol Michal Kmiť . V roku 2006 bol za starostu zvolený  p. Ján Ovsaník ., aj v roku 2010. V roku 2014 bol za starostu zvoleny p. Jan Biros .

V obci sa realizovali zámery :
Plynofikácia obce rok 2003. Rekonštrukcia verejného osvetlenia rok 2004. Dom smútku rok 2005. Plynofikácia  OcÚ rok 2007. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  Oprava miestneho rozhlasu. Vybudovanie sociálneho zariadenia  na OcÚ. Vybavenie kuchyne novým riadom. Výmena stoličiek a stolov v KSM OcÚ. Výmena  elektrického vedenia VN a NN v obci. Vybudovane ihriska pri OcÚ. Oprava miestnej komunikácie z prostriedkov EÚ.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky