Súčasnosť - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súčasnosť

Obec

Obec Oľšavka leží v Nízkych Beskydách, v doline potoka Oľšavka,
v nadmorskej výške okolo 295 m. Málo členitý chotár flyšové
súvrstvia a svahové hliny.
Lesný porast buka a osiky je iba v severnej a južnej časti.
Veľkosť katastra:  865 ha.
Obyvatelia: Počet obyvateľov je 236. Z toho je 60 dôchodcov, 48 deti do 18 rokov.
Nezamestnaných máme t.č.15.
Prevažne pracujú v meste Stropkov, na PD v Bukovciach a v zahraničí.
Významné objekty, pamätihodnosti, prírodné útvary, možnosti kultúrneho a športového vyžitia:
- gréckokatolícka cerkov,
- okolie obce je vhodné na turistiku a agroturistiku.
Erb obce: Erb obce Oľšavka tvorí: V modrom poli štítu dve skrížené strieborné /biele/ sekery so zlatými /žltými/ násadami, nad nimi strieborný /biely/ kosák so zlatou /žltou/ rúčkou a pod nimi zlatý /žltý/ snop obilia.
Štít: neskorogotický.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky