Kultúra - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kultúra


Obec je od roku 2000 členom Mikroregiónu Zelené Beskydy. Je to záujmové združenie obcí v Bukovciach. Realizuje projekt „ Cesta karpatských svätýň“. Ponúkame účastníkom cestovného ruchu kultúrne pamiatky sakrálneho charakteru, ktoré v mnohých prípadoch sú chránené ako národné kultúrne pamiatky. Do projektu je zapojených 28 obcí a miest Slovenska a Poľska. S rovnomerným názvom boli zhotovené infotabule a rozmiestnené pocelej trase Cesty karpatských svätýň. Pri realizácií projektu spolupracovali zástupcovia Starostva Powiatoveho a Odboru Ochrany Zabytków v krosne. Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie -Programu cezhraničnej spolupráce v Karpatskom Euroregióne.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky