Firmy - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firmy

AGRO EKO SLUŽBY Bukovce
- výroba jahniaceho mäsa a ovčieho syra

Podielnické družstvo Bukovce
Sídlo Bukovce č. 130, 090 22 Bukovce
Predseda: Dr. Ján Harvilko, tel./fax.: 054/7493217
- živočíšna výroba

Maloobchod potraviny a hostinec
Majiteľka Mária Kocáková, bytom Oľšavka č. 15, prevádzka v budove OcÚ,
tel: 0915/933164

Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Oľšavka
Sídlo : Oľšavka
Predseda Združenia:
Hlavným poslaním lesného spoločenstva je:
- spoločné hospodárenie na lesnej pôde v podielovom vlastníctve a vykonávanie hosp. činnosti
za účelom zabezpečenia starostlivosti o lesný majetok,
- obnovenie reálneho výkonu vlastníckych práv.
Predmetom činnosti spoločenstva je :
- ochrana a pestovanie lesa,
- výroba výrobkov z drevnej hmoty,
- ťažba drevnej hmoty.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky